top

רשימת ההרצאות

הספריה, אינטרנט ומה שבינהם

Web2.0

רב-אלוף דן חלוץ, ראש המטה הכללי

טכנולוגיה וביטחון לאומי, מנכ"ל רפא"ל - אלוף (מיל') ידידיה יערי.

השיח הביטחוני בישראל, פרופ' מיכאל קרן, חוקר השיח הישראלי, ביה"ס למדעי המדינה, אוניברסיטת חיפה

 
תחתית
כל הזכויות שמורות לאגף מיחשוב, אוניברסיטת חיפה